Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu rozważając 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi.

Każda Żywa Róża składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca, która zostaje powierzona danej osobie do rozważania przez cały miesiąc. W ten sposób, gdy poszczególni członkowie Żywej Róży odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec – wszystkie jego części i tajemnice.

Wspólnota Żywego Różańca została założona przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. Celem Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów. Papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie Żywego Różańca. W krótkim czasie dzieło to  rozprzestrzeniło się w całej Francji, a następnie na świecie.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

W naszej parafii istniej cztery Róże Różańcowe:

  • pw. Wniebowzięcia NMP – zelatorką jest p. Bożena W.
  • pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe – zelatorką jest p. Marianna O.
  • pw. św Józefa (męska róża różańcowa) – zelatorem jest p. Zdzisław K.
  • pw. św. Stanisława Papczyńskiego (Różaniec Rodziców za Dzieci)
  •                                                                                 –  zelatorką jest p. Beata O.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

   • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca
   • w uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
   • w święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
   • w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III)
   • w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
   • w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII)
   • w święto Królowej Różańca świętego
   • oraz w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).