Wspólnoty

Człowiek jest istotą społeczną i dlatego tworzy i angażuje się w różnego rodzaju wspólnoty czy stowarzyszenia, w których rozwija swoje możliwości twórcze wzbogacając środowisko w którym żyje, a jednocześnie dzięki którym łatwiej osiąga swoje cele.

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy poprzez konkretną formację i pracę pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Pozwalają one na nowo odkryć Jezusa i podążać jego śladami.

Wspólnota daje szansę odnalezienia własnego miejsca w życiu, odkrycia jego sensu i jego wartości, bardziej świadomego życia swoim powołaniem. Każda wspólnota buduje także więzi międzyludzkie, które nie raz mogą przydać nam się w życiu.

W naszej parafii istnieją następujące wspólnoty: