Rady parafialne

 

Dnia 7 lutego 2021r. została powołana nowa Parafialna Rada Ekonomiczna oraz Parafialna Rada Duszpasterska na pięcioletnią kadencję. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego rady parafialne są z natury rzeczy organem doradczym proboszcza, na którym wyłącznie spoczywa odpowiedzialność za całość apostolstwa w parafii.

 

Do poszczególnych zadań PRD należy m. in.:

 • pobudzanie i rozwijanie inicjatywy duszpasterskiej w parafii
 • wspomaganie kapłanów w dziele apostolskim oraz pracy katechetycznej
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii
 • budzenie odpowiedzialności za parafię wśród innych parafian
 • zajmowanie się akcją charytatywną w parafii, głównie wobec osób starych i chorych, rodzin wielodzietnych i rozbitych, zaniedbanych dzieci i młodzieży
 • docieranie do parafian stojących z dala od Kościoła
 • współdziałanie z proboszczem w realizowaniu podjętych decyzji

Zadaniem PRE jest wspieraniem proboszcza w sprawach ekonomiczno-finansowych parafii.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 1. Tadeusz T.
 2. Wojciech T.
 3. Beata W.
 4. Joanna J.
 5. Marta G.
 6. Beata O.
 7. Jolanta W.
 8. Marianna O.
 9. Marta J.
 10. Marta P.

Członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej:

 1. Renata M.
 2. Henryk R.
 3. Wiesław Cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.