Misje parafialne

18 – 21 czerwca 2023 r.

„Czas dla Jezusa”

 

Niedziela, 18 czerwca    –    „Czas Boga”

8.30 – Msza Święta + nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
10.00 – Msza Święta + nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
11.30 – Msza Święta + nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

Poniedziałek, 19 czerwca    –    „Czas grzechu”

17:00 – Nauka misyjna + Msza Święta + modlitwa przebłagalna
18.30 – Nauka Stanowa dla Kobiet
19:00 – Nauka misyjna + Msza Święta + modlitwa przebłagalna

Wtorek, 20 czerwca    –    „Czas z Jezusem”
17:00 – Nauka misyjna + Msza Święta + modlitwa za chorych
18.30 – Nauka Stanowa dla Mężczyzn
19:00 – Nauka misyjna + Msza Święta + modlitwa za chorych

Środa, 21 czerwca 2023r.    –    „Czas z rodziną”

17:00 – Nauka misyjna + Msza Święta + modlitwa za rodziny
18.30 – Nauka Stanowa dla Małżonków
19:00 – Nauka misyjna + Msza Święta + modlitwa za rodziny

 

Misje Święte poprowadzą:

Ks. Andrzej Surdykowski
Ks. Marek Żmijewski
i ekipa Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza
w Ostrowi Mazowieckiej

 

CZYM SĄ MISJE ŚWIĘTE?

To szczególny czas łaski dla całej wspólnoty parafialnej od Pana Boga w formie otwartych rekolekcji.

To czas nawrócenia, czyli powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych którzy prowadzą życie z dala od Boga.

To wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych na co dzień darów.

To czas refleksji, rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych, zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

To czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

To czas odzyskiwania wiary przez wątpiących i odrzucających Boga, przez tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu.

To czas dawania świadectwa. Ojcowie misjonarze, Kapłani i osoby świeckie prowadzące nauki i modlitwy misyjne, to ludzie doświadczeni w wierze. Pragną podzielić się z nami tym czego Bóg dokonał w ich życiu, jak prowadził ich do wolności w podejmowaniu decyzji, leczył choroby duszy ciała. I jak nadal to czyni.

 

 

ZAPRASZAMY !!!