Grupa liturgiczna

Sobór Watykański II uczy nas w Konstytucji o Liturgii, że czynności liturgiczne należą do całego Ciała Kościoła. Oznacza to, że święta liturgia, w tym Eucharystia, nie powinna być sprawowana jedynie przez samego kapłana, lecz zawsze obok niego winni odnaleźć swoje miejsce wierni świeccy.

Piękna Liturgia pozwala nam głębiej odkrywać tajemnice Eucharystii, jest to niesamowity czas spotkania Wspólnoty z Bogiem.

Celem Grupy liturgicznej jest zaangażowanie i przygotowanie do czynnego udziału w liturgii wiernych świeckich, którzy poprzez posługę podczas Eucharystii stają się narzędziem w ręku Boga.

Do obowiązków jej członków należy: czynne włączanie się w liturgię poprzez wykonywanie czytań, modlitwy wiernych i psalmów responsoryjnych; dbanie o właściwy i godny przebieg liturgii; pogłębianie swojej formacji liturgicznej oraz stałe doskonalenie swoich umiejętności.

Wszystkich, którzy chcą zaangażować się w przygotowywanie oprawy Mszy świętych zapraszam do wspólnego działania.

Liderem Grupy liturgicznej jest pani Beata O.

Spotkania formacyjne odbywają się w III wtorek miesiąca.